ORD

Человек не терпит насилия!

Вы можете читать нас на следующих доменах:
ord-ua.info ord-ua.biz ord-ua.org

RSS Пенсии военным пенсионерам

Читал все что писалось ранее на эту тему . Написал запрос в МО .пришел ответ . Он меня мягко говоря разозлил . Занялся анализом существующих и скрытых документов из свободного пользования . Я Вам должен сказать обувают нас по полной программе и когда МО отписывается что нет основания для повышений пенсий они мягко говоря врут ! Все прописано , все существует в документальном виде . Сейчас еще 2-3 дня доработаю так сказать Обращение к Выше стоящим и смогу выложить всем желающим по электронной почте . Сделал Обращение к Президенту , ПМ Украины и МО со всеми приложенными документами и описанием к ним . Подождем ответа и это может быть основой искового заявления на суд для перерасчета пенсий . ждать больше нечего .

Версия для печати

 

 

Комментировать

Комментарии - страница 154

15.03.2018 22:22 Вопрос для Юр.отд.

А с чего ВЫ взяли 70%. В ПКМУ об этом нет ничего. В законе есть. Постановление не может отменить 80% и дать 70%.


15.03.2018 22:42 Юр. отдел на вопрос- почему 70%

Постараюсь ответить на Ваш Вопрос как пояснили мне и на что идёт ссылка.. Вы правы -пенсия начисляется в соответствии с Законом о пенсионном обеспечении в\сл… Так вот, на сегодня в Законе сказано-Максимальный % -70. Смотри ст 13 Закона с изменениями от 01.03.18. года. Постановление 103 указывает Відповідно до частини четвертої статті 63 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Перерахувати пенсії, призначені згідно із Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (далі — Закон) до 1 березня 2018 р. То-есть в соответствии с Законом-а в нём 70%. и объяснение, что при перерасчёте учитывается норма действующего Закона на момент перерасчёта. То-же самое поясняет ПФЙ на пресс -конференции, ссылку на видео повторяю-https://www.youtube.com/watch?v=0hwgOsZE448 Теперь думайте кто не прав. Но ПФУ своё решение озвучило..


15.03.2018 22:50 Georgiy

Щоб використати у апеляційній скарзіпо зразковій справі Хочу зазначити, що вказані надбавки в складі грошового забезпечення були встановлені мені згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007р. №1294. Необхідно відмітити, що Постанова Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» від 07.11.2007 р. № 1294, на підставі якої працівникам органів внутрішніх справ (міліції) виплачувалося грошове утримання, а також встановлювався розмір грошового утримання для нарахування та перерахунку пенсії, чинна і на даний час, а значить встановлені на її підставі види й розміри грошового забезпечення та надбавок, доплат і премії, в тому числі для перерахунку пенсій, не є скасованими, а їх розмір не зменшений. Зокрема, п. 1 цієї Постанови встановлено, що грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу складається з посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням, щомісячних (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії).

Хочу зазначити, що вказані надбавки в складі грошового забезпечення були встановлені мені згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007р. №1294. Необхідно відмітити, що Постанова Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» від 07.11.2007 р. № 1294, на підставі якої працівникам органів внутрішніх справ (міліції) виплачувалося грошове утримання, а також встановлювався розмір грошового утримання для нарахування та перерахунку пенсії, чинна і на даний час, а значить встановлені на її підставі види й розміри грошового забезпечення та надбавок, доплат і премії, в тому числі для перерахунку пенсій, не є скасованими, а їх розмір не зменшений. Зокрема, п. 1 цієї Постанови встановлено, що грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу складається з посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням, щомісячних (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії).

Відповідно до правової позиції Європейського суду у справі «Кечко проти України» (рішення від 08 листопада 2005 року) в межах свободи дій держави визначати, які надбавки виплачувати своїм робітникам з державного бюджету. Держава може вводити, призупиняти чи закінчити виплату таких надбавок, вносячи відповідні зміни в законодавство. Однак якщо чинне правове положення передбачає виплату певних надбавок, і дотримано всі вимоги, необхідні для цього, органи державної влади не можуть свідомо відмовляти у цих виплатах, доки відповідні положення є чинними. Рішення ВСУ від 15.02.2018р. по справі 820/6514/17

Однак Відповідач знехтував цим, а також чинною Постановою Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» від 07.11.2007 р. № 1294, і перерахував мені грошове забезпечення виключно на підставі Постанови Кабінету Міністрів України “Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції” від 11.11.2015 р. № 988. Аналізуючи дії Відповідача під час виготовлення Довідки про грошове забезпечення для перерахунку мені пенсії № 5/78 від 10.05.2017 р., можна зробити висновок, що останнім допущено підміну понять «призначення пенсії» та «перерахунок пенсії». Процедури призначення та перерахунку пенсії різні за змістом і механізмом їх проведення. І норми виключно Постанови Кабінету Міністрів України «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції» від 11.11.2015 року № 988, в якій відсутні вказані надбавки, можуть застосовуватися у разі реалізації права на пенсію, а не при перерахунку вже призначеної і набутої пенсії. Отже для виготовлення Довідки про грошове забезпечення для перерахунку мені пенсії станом на 1 січня 2016 року Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 р. № 988 має застосовуватися не замість Постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 р. № 1294, а в її доповнення. А вказані надбавки при перерахунку мені пенсії не можуть бути ні виключені з грошового забезпечення, ні зменшені в розмірі, з огляду на те, що постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 р. № 1294 є чинною й на сьогоднішній день, і так само, як і постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 р. № 988 розповсюджуються на працівників органів внутрішніх справ (міліції) та містить в собі інший предмет правового регулювання грошового забезпечення працівників органів внутрішніх справ, а тому встановлені цими постановами надбавки не можуть замінювати одна одну. Окрім цього, вказані надбавки не можуть бути виключені з довідки для перерахунку моєї пенсії, оскільки я не лише набув право на них, а й отримую на їх підставі пенсію (набуте право). Тому Відповідач при виготовленні Довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку мені пенсії мав врахувати: — розміри грошового забезпечення, встановленого Постановою Кабінету Міністрів України «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції» від 11.11.2015 р. № 988; — усі види та розміри додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, премію), які були встановлені у відповідності з нині чинною Постановою Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» від 07.11.2007 р. № 1294; — інші нормативно правові акти, які визначають порядок виплати грошового забезпечення, встановлення окремих надбавок та їх розміри. Власне в самій Довідці про розмір грошового забезпечення для перерахунку мені пенсії Відповідачем мало б бути відображено наступне; 1) посадовий оклад за посадою «начальник сектору» — 2900 грн. згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 року № 988 «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції» та наказу МВС України від 17.02.2017 № 138 «Про затвердження Переліку посад осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України (міліції), які мають право на пенсійне забезпечення або одержують пенсію на умовах Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», що прирівнюються посадам поліцейських»; 2) оклад за військовим (спеціальним) званням підполковник міліції — 2200 грн., згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 року № 988 «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції»; 3) надбавка за вислугу років — 35%, яка нараховується у відсотках до посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням, згідно Додатку 11 (від 16 до 19 років календарної служби — 35%) Постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 року № 988 «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції»; 4) надбавка за виконання особливо важливих завдань – 50%, яка нараховується у відсотках до посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням та надбавки за стаж служби, згідно абзацу 2 підпункту 1) пункту 5 Постанови Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» від 07.11.2007 р. № 1294. Аналогічна за змістом надбавка встановлена і п.4 підпункт 1) Постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 року № 988 «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції»; 5) надбавка за службу в умовах режимних обмежень – 15 %, яка нараховується у відсотках до посадового окладу, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 року № 988 «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції» та наказу МВС Наказу МВС від 06.04.2016 року № 260 (розділ II, п.7); 6) надбавка за оперативно-розшукову діяльність та інформаційно-аналітичне забезпечення – 40%, яка нараховується у відсотках до посадового окладу, згідно абзац 6 підпункту 1) пункту 5 Постанови Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» від 07.11.2007 р. № 1294. 7) премія – 65.4%, яка нараховується у відсотках до посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням, надбавки за стаж служби та всіх інших встановлених мені надбавок, згідно підпункту 2 пункту 5 Постанови Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» від 07.11.2007 р. № 1294. Аналогічна за змістом надбавка встановлена п.4 підпункту б) Постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 року № 988 «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції». З такою позицією Відповідача я погодитись не можу, вважаю такою, що звужує і порушує мої права і законні інтереси. Так: — ст. 8 Конституції України встановлено, що вона має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. А норми Конституції України є нормами прямої дії; — ст.19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; — ст.22 Конституції України прямо вказує, що Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод; — ст. 46 Конституції України встановлено, що громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом; — ст.58 Конституції України наголошено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи. Тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце (Рішення КС України від 09.02.1999 р. № 1-рп/99); Конституційний Суд України неодноразово розглядав питання, пов’язані з реалізацією права на соціальний захист, і сформулював правову позицію, згідно з якою Конституція України виокремлює певні категорії громадян України, що потребують додаткових гарантій соціального захисту з боку держави. До них, зокрема, належать громадяни, які, зокрема, перебувають на службі у правоохоронних органах держави, в т.ч. у міліції (рішення Конституційного Суду України від 6 липня 1999 року № 8-рп/99 у справі щодо права на пільги та від 20 березня 2002 року № 5-рп/2002 у справі щодо пільг, компенсацій і гарантій). У зазначених рішеннях Конституційний Суд України вказав, що необхідність додаткових гарантій соціальної захищеності цієї категорії громадян як під час проходження служби, так і після її закінчення зумовлена насамперед тим, що служба у Збройних Силах України, інших військових формуваннях та правоохоронних органах держави пов’язана з ризиком для життя і здоров’я, підвищеними вимогами до дисципліни, професійної придатності, фахових, фізичних, вольових та інших якостей. Це повинно компенсуватися наявністю підвищених гарантій соціальної захищеності, тобто комплексу організаційно-правових економічних заходів, спрямованих на забезпечення добробуту саме цієї категорії громадян як під час проходження служби, так і після її закінчення. У Рішенні Конституційного Суду України від 9 лютого 1999 року №1-рп/99 (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) зазначено, що дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце. Положення частини першої статті 58 Конституції України про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів у випадках, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи, стосується фізичних осіб і не поширюється на юридичних осіб. У іншому своєму рішенні № 3-рп/2001 від 05.04.2001 р. Конституційний Суд України зазначив, що Конституція України закріпила принцип незворотності дії в часі законів та інших нормативно-правових актів (частина перша статті 58). Це означає, що дія закону та іншого нормативно-правового акта не може поширюватися на правовідносини, які виникли і закінчилися до набрання чинності цим законом або іншим нормативно-правовим актом. Стаття 63 Закону № 2262-ХІІ (в редакції на момент виникнення спірних правовідносин) встановлює, що перерахунок раніше призначених пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом та членам їх сімей у зв’язку із введенням в дію цього Закону проводиться за документами, що є у пенсійній справі, а також додатковими документами. Якщо пенсіонер згодом подасть додаткові документи, які дають право на подальше підвищення пенсії, то пенсія перераховується за нормами цього Закону. Усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв’язку із введенням для них нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством. Законом № 900-VIII, який набрав чинності 29 грудня 2015 року, внесено зміни до ст. 63 Закону № 2262-ХІІ, яку доповнено новою частиною такого змісту: «Перерахунок пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України (міліції), які мають право на пенсійне забезпечення або одержують пенсію на умовах цього Закону, здійснюється з урахуванням видів грошового забезпечення, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством для поліцейських». Тобто з урахуванням видів, а не виключно з цих видів. На даний час частина четверта ст.63 Закону № 2262-ХІІ має таку редакцію: «Усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій звільненим із служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій». Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у строки, передбачені частиною другою статті 51 цього Закону. Отже, станом на 01.01.2016 р., на момент виникнення підстав щодо перерахунку пенсій пенсіонерам органів внутрішніх справ (міліції), діяли наступні нормативно-правові акти: — Закон України «Про національну поліцію» зі змінами внесеними Законом № 900-VIII; — Постанови КМУ № 1294, № 45, № 988; — Наказ МВС України від 31.12.2007 р. № 499 «Про впорядкування структури та умов грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ» (далі – Наказ № 499), який втратив чинність лише 13.12.2016 року. З п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 15.04.2005 р. № 4 «Про окремі питання застосування судами України законодавства про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб», слідує, що відповідно до ст. 63 Закону № 2262-ХІІ перерахунок раніше призначених пенсій військовослужбовцям та особам, котрі мають право на пенсію згідно із цим Законом, проводиться у зв’язку зі зміною (що сталася після звільнення їх зі служби) розмірів грошового забезпечення, виходячи з якого обчислюються пенсії. При збільшенні розміру окладів грошового утримання (посадового окладу й окладу за військовим (спеціальним) званням) перерахунку підлягають, як відсоткова надбавка за вислугу років, так і інші додаткові види грошового забезпечення, що враховувалися при обчисленні пенсії та розмір яких визначається у відсотках від зазначених окладів грошового забезпечення (за класність, роботу з таємними документами, умови служби тощо). Таким чином, в довідці для перерахунку пенсії повинні бути зазначені збільшені оклади відповідно до Постанови № 988 та додаткові складові грошового забезпечення відповідно до Постанови №1294, які вже визначені у відсотках і які враховуються і виплачуються мені на даний час. Крім того, положення ч. 3 ст. 63 Закону № 2262-ХІІ не стверджує, що перерахунок пенсій пенсіонерам ОВС (міліції) має відбуватися з обов’язковим врахуванням розмірів тільки виключно видів грошового забезпечення поліцейських, встановлених Постановою № 988, та безумовного вилучення при цьому інших складових вже існуючих пенсій. Аналіз зазначених норм матеріального права дає підстави вважати, що в довідці для перерахунку пенсії, грошове забезпечення може складатися не обов’язково тільки із видів грошового забезпечення встановлених одним нормативно-правовим актом (Постановою № 988 чи Постановою №1294), а також і двома (кількома), якщо вони чинні, як в даному випадку. Ніяким нормативно-правовим актом це не заборонено. Також необхідно зазначити і те, що для виготовлення довідки пенсіонерам ОВС (міліції) станом на 01 січня 2016 року, Постанова № 988 має застосовуватися не замість Постанови №1294, а в доповнення їй в частині відповідних змін у грошовому забезпеченні щодо збільшення його розмірів. Таким чином, вказані надбавки не можуть бути виключені з грошового забезпечення при перерахунку мені пенсії, з огляду на те, що Постанова № 1294, так само як і Постанова № 988, розповсюджуються на працівників органів внутрішніх справ і містять в собі різний предмет правового регулювання грошового забезпечення і встановлені цими постановами надбавки не можуть замінювати одна одну. Також вказані надбавки не можуть бути виключені з довідки для перерахунку моєї пенсії, оскільки я не лише набув право на них, а й отримую пенсію з урахуванням вказаних надбавок (набуте право). Враховуючи те, що Постановою № 988 не врегульована виплата вказаних надбавок, а виплата їх врегульована Постановою № 1294, то виплата їх повинна бути врахована при перерахунку моєї пенсії. До таких правових висновків дійшов Вищий адміністративний суд України у своїй постанові від 17.10.2017 р. № К/800/28614/17, який зокрема зазначив, що Постановою № 988 затверджені посадові оклади та надбавки працівникам поліції, а надбавки, доплати і премії не враховані зазначеною постановою, встановлені згідно Постанови № 1294, яка є чинною і повинна враховуватися при перерахунках пенсій. До таких же висновків дійшли Октябрський районний суд м. Полтави, Харківський апеляційний адміністративний суд, Вищий адміністративний суд України у справі № 554/247/17, Київський апеляційний адміністративній суд у постанові від 02.11.2017 р. (справа № 750/7165/17) та ухвалі від 31.10.2017 р. (справа № 750/7535/17), Харківський апеляційний адміністративний суд у постанові від 16.11.2017 р. (справа № 554/6366/17), Рівненський окружний адміністративний суд у постанові від 20.11.2017р. (справа № 817/1254/17). Окрім цього в Україні склалась позитивна, на користь позивачів з числа пенсіонерів МВС, практика розгляду судами позовів на незаконні дії Ліквідаційних комісій УМВС, котрі або невчасно подають до пенсійних органів довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсій, або подають їх без врахування надбавок, доплат, премій, які були встановлені на момент первісного призначення пенсії. Зокрема, 27.07.2016 року Одеський апеляційний адміністративний суд по справі № 821/484/16 постановив рішення, яким не тільки зобов’язав Ліквідаційну комісію УМВС України у Херсонській області виготовити та направити до Головного управління ПФУ в Херсонській області нову довідку про розмір грошового забезпечення пенсіонера МВС, а й визначив конкретні види основних і додаткових видів грошового забезпечення та їх розміри, як у відсотковому, так і в номінальному грошовому еквіваленті. Серед надбавок та доплат, які визначив суд для перерахунку пенсії позивачу: надбавка за виконання особливо важливих завдань — 100%; надбавка за оперативно-розшукову діяльність — 50%; надбавка за службу в спеціальних підрозділах по боротьбі з організованою злочинністю — 50%; премія — 100%.. Тобто саме ті надбавки та премій, які Відповідач не вніс в Довідку про розмір грошового забезпечення для перерахунку мені пенсії, або вніс їх в значно зменшеному розмірі. 22.12.2016 Вищий адміністративний суд України залишив це рішення без змін (рішення ВАСУ № 63808727) та зайняв таку ж правову позицію при розгляді інших, подібних справ. Так, 17.10.2017 Вищий адміністративний суд (справа № 803/473/17, рішення № 69669965) скасував постанову Волинського окружного адміністративного суду від 12 травня 2017 року та ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 20 липня 2017 року в частині відмови в задоволенні позовних вимог щодо встановлення позивачу з числа пенсіонерів міліції надбавки за виконання особливо важливих завдань та ухвалити нову постанову про задоволення позову, якою зобов’язав голову Ліквідаційної комісії встановити позивачу надбавку за виконання особливо важливих завдань в розмірі до 50 відсотків. Пленум Верховного Суду України своєю постановою «Про окремі питання застосування судами України законодавства про пенсійне забезпечення військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб» від 15.04.05 № 4 встановив, що: — Відповідно до ст. 63 Закону № 2262-ХІІ перерахунок раніше призначених пенсій військовослужбовцям та особам, котрі мають право на пенсію згідно із цим Законом, провадиться у зв’язку зі зміною (що сталася після звільнення їх зі служби) розмірів грошового забезпечення, виходячи з якого обчислюються пенсії (абзац 1 п.8 Постанови); — При збільшенні розміру окладів грошового утримання (посадового окладу й окладу за військовим (спеціальним) званням) перерахунку підлягають як відсоткова надбавка за вислугу років, так і інші додаткові види грошового забезпечення, що враховувалися при обчисленні пенсії та розмір яких визначається у відсотках від зазначених окладів грошового забезпечення (абзац 2 п.8 Постанови). Отже, при перерахунку раніше призначених пенсій не може допускатись звуження змісту та обсягу досягнутих громадянами, в тому числі з числа колишніх працівників органів внутрішніх справ (міліції), прав, свобод, соціальних гарантій. При перерахунку мають застосовуватися саме норми, що визначають розмір пенсії у відсотках, які діяли на момент набутого права на отримання пенсії, а подальші зміни до закону щодо зменшення відсоткового розміру пенсії стосуються порядку призначення пенсії у разі реалізації такого права на пенсійне забезпечення, а не перерахунку вже призначеної пенсії. Посилання Відповідача про те, що суттєве зниження розміру премії сталося в наслідок того, що до розрахунку бралися середні показники за грудень 2015 року, які були виплачені за відповідною посадою відповідно до Постанови № 988, з огляду на вищенаведене вважаю хибним та безпідставним і додатково хочу зазначите наступне. Відповідно до діючих нормативно-правових актів на момент призначення мені пенсії та на момент виникнення права на перерахунок пенсії (01.01.2016 р.) та на день звернення до суду, преміювання осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ проводиться відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у відсотках до місячного грошового забезпечення. Відповідно до ч. 15 ст. 43 Закону № 2262-ХІІ встановлено, що при обчисленні пенсій відповідно до частин сьомої-десятої цієї статті в розрахунок включаються щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством на день призначення цих пенсій. Премія, як форма заохочення успіхів конкретного працівника у службі, не може ставитись в залежність від результатів роботи інших працівників, які займають відповідну посаду, з якої я був звільнений чи визначатись, виходячи з усередненого показника, а повинна відповідати розміру фактичної за останньою штатною посадою, що бралась до розрахунку при оформлення пенсії. Те, що до розрахунку пенсії має братись середній розмір премії за відповідною посадою у державному органі за місяць, що передував перерахунку пенсії, вважаю не обґрунтованим, оскільки за таких умов, виходячи зі змісту ст. 63 Закону № 2262-ХІІ, моя пенсія підлягала би перерахунку щомісячно. Таку правову позицію висловив Верховний Суд України у своїй постанові від 04.11.2014 р. (справа № 21-248а14) та Львівський апеляційний адміністративний суд в ухвалах від 30.10.2017 р. та 06.11.2017 р. (справи № 338/920/17 і № 876/10267/17). Аналізуючи позицію Відповідача зі спірного питання, можливо дійти до висновку, що останнім допущено підміну понять «призначення пенсії» та «перерахунок пенсії». Процедури призначення та перерахунку пенсії різні за змістом і механізмом їх проведення. Норми виключно Постанови № 988, в якій відсутні вказані надбавки, можуть застосовуватися у разі реалізації права на пенсію, а не при перерахунку вже призначеної і набутої пенсії. Аналогічна правова позиція була висловлена і Верховним Судом України у постанові від 10.12.2013 р. (справа № 21-348а13). Отже премії і надбавки були призначені відповідно до нормативних актів Кабінету Міністрів України не скасовані, а тому повинні враховуватись при обчисленні перерахунку пенсії. Виключення або суттєве зниження розміру певних надбавок чи доплат означає звуження моїх прав, що не допускається. З цього приводу існує правова позиція Верховного Суду України, висловлена в постановах від 01.07.2014 р. (справа № 21-244а14) та від 06.02.2012 р. (справа № 21-322а11) де суд чітко висловив свою позицію, а саме вирішуючи питання про застосування цього закону у часі, Верховний Суд України виходить із того, що згідно зі ст. 22 Конституції України закріплені нею права і свободи не є вичерпними, гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законодавчих актів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Отже, станом на 26.12.2002р., на момент мого звільнення з органів внутрішніх справ (міліції) за вислугою років, діяли наступні положення нормативно-правових актів: — відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону № 2262-ХІІ (у редакціях, чинних на час призначення пенсії та виникнення спірних правовідносин) пенсії особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством; — відповідно до п. 7 Постанови № 393 від 17.07.1992р. (у редакціях, чинних на час призначення пенсії та виникнення спірних правовідносин) пенсії обчислюються з таких видів грошового забезпечення: відповідних окладів за посадою, відповідних окладів за посадою, військовим (спеціальним) званням (для осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту щомісячної надбавки за спеціальне звання) та відсоткової надбавки за вислугу років у розмірах, установлених за останньою штатною посадою, займаною перед звільненням; щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення, крім щомісячних надбавок (доплат), установлених особам, які мають право на пенсію за вислугу років згідно із законодавством і залишені за їх згодою та в інтересах справи на службі) та премії. Розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням. - основні засади державної політики у сфері соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей визначені Законом № 2011-ХІІ, ч. 1 ст. 9 якого встановлено, що держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне, грошове та інші види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів. Частиною 2 цієї статті визначено, що до складу грошового забезпечення входять: посадовий оклад, оклад за військовим званням; щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія); одноразові додаткові види грошового забезпечення. Згідно зі ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права. Відповідно до правової позиції Європейського суду з прав людини, викладеної у рішенні «Кечко проти України» від 08.11.2005 р., якщо чинне правове положення передбачає виплату певних надбавок і дотримано всі вимоги, необхідні для цього, органи державної влади не можуть свідомо відмовляти у цих виплатах доки відповідні положення є чинними. Аналіз прецедентної практики Європейського суду з прав людини дає підстави для формування позиції, що при вирішенні питань щодо порушення державами учасницями Ради Європи положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до неї велика увага акцентується на дотриманні державною принципу «правомірних або законних очікувань» та захисту прав людини через призму цього принципу. Зокрема, у справах « Девелопмент ЛТД та інші проти Ірландії» та «Федоренко проти України» Європейський суд з прав людини констатував, що відповідно до прецедентного права органів, які діють на підставі конвенції, право власності може бути «існуючим майном» або коштами, включаючи позови, для задоволення яких позивач може обґрунтувати їх принаймні «виправданими очікуваннями» щодо отримання можливості ефективного використання права власності. Тобто, Європейський суд з прав людини зробив висновок, що певні законні очікування заявників підлягають правовому захисту, та сформував позицію для інтерпретації вимоги як такої, що може вважатися «активом»: вона повинна мати обґрунтовану законну підставу, якою, зокрема, є чинна норма закону, тобто встановлена законом норма щодо виплат, в тому числі і пенсійних на момент дії цієї норми є «активом», на який може розраховувати громадянин як на свою власність. Частиною 3 ст. 51 Закону № 2262-ХІІ передбачено, що перерахунок пенсій у зв’язку із зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на такий перерахунок згідно з цим Законом, або у зв’язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством, не проведений з вини органів Пенсійного фонду України та/або державних органів, які видають довідки для перерахунку пенсії, провадиться з дати виникнення права на нього без обмеження строком


15.03.2018 22:55 Пенс.

А как же КОНСТИТУЦИЯ.сужение прав и тд.и тп.??кто скажет.


15.03.2018 22:59 Пенс.

Я про макс % пенсии.было 90% считают 70% ???


15.03.2018 23:00 Пенс.

Я про макс % пенсии.было 90% считают 70% ???


15.03.2018 23:02 Юр. отдел

Обидно, но в продолжении темы и сути игры в напёрстки и законы. Наглядно сегодня Рева пояснил-монетизация льготного проезда.. Скажите а в Законах про льготный проезд указанно количество поездок? Ответ нет.. Что слышим от Ревы-30 поездок это мы установили чтоб в областях не сделали меньше.. А теперь 30 делим на 2 в одну сторону и другую и получаем 15 поездок. Правильно мыслю? Далее а какая цена поездки? Она от 5до 19 грн в зависимости от транспорта. Так какая сумма? На откуп областям.. Далее лабиринт бреда -а если завтра проезд подорожает до 15 грн как это будет компенсироватся? Опять сессия и пересмотр монетизации? И чтоб доказать окончательно.. Откройте Закон по ЧАЭС и посмотрите какая должна быть дополнительная доплата к пенсии за вред нанесённый здоровью. Реально одним постановлением КМУ установили не 30? от минималки а 180 грн 62 коп. И начхать хотели на Закон. Вот на что я опираюсь анализируя все события. А ещё смешнее пёрл -мы бабушке вместо субсидий дадим 3000 грн на отопление газом на 300 кубов а она бережливая будет и вместо 300 израсходует 280 кубов а остаток молочко купит. И это сказано сегодня Ревой в интервью телеканалу НЕВС ВАН. А моё предложение будет лучше.. Провести бабушке газ, получить 300 кубов деньгами и вообще не топить или топить кизяком-экономия и на мясо птицы хватит. Живём мы с Вами не в правовом государстве с верховенством Конституции и права а в свете решения правительства. Если не убедил-извените я привёл примеры реального.


15.03.2018 23:10 Фпма

Даю пояснение по поводу “кидалова” со стороны Гройсмана — Ревы, по указанию Порошенка. В той банде мошенников есть умные люди, ибо по определению — мошенник дураком быть не может. Они разработали схему как кинуть военных пенсионеров, чтобы даже через суд невозможно было ничего сделать. Это предисловие, а теперь попытаюсь вкратце объяснить. Ранее насчитанную пенсию, в которой входили всякие надбавки, премии, до 90% за выслугу, доплата за УБД и так далее, они не могут отменить. Но она получается небольшой из-за маленьких окладов по должности и званию, в среднем 2600 грн.. А Если перерасчет будет сделан по постановлению 103, с учетом новых окладов, но без всяких надбавок и до 70% за выслугу, то получится пенсия хоть немного, но больше. Если кто-то будет недоволен, в суде скажут “хорошо получай по старому закону”, то есть меньше чем пересчитали. Получается и закон не нарушен и военпенсы в …опе.


15.03.2018 23:16 бей жыдву спасай украину

Механизмы назначения и перерасчета пенсий разные по своей сути. Поэтому отмазки пфу насчет 70% вместо 90%, не прокатят в суде и любой судья с удовольствием раскатает их по асфальту. Подтверждений масса. Поэтому не рвите свои нервы как паклю — ступайте в суд, и будет вам счастье.


15.03.2018 23:20 Юр. отдел для Пенса

А как же КОНСТИТУЦИЯ.сужение прав и тд.и тп.??кто скажет. Постараюсь.. А как по Закону и 704 постанове? В 704 указанны премии, классность, секретность, знание языка и.т.п. Откройте и смотрите.. Есть? А в Законе согласно ст 43 из чего считается пенсия? Закон то действующий или я не прав? А начисляют из чего? В\зв, должность, надбавка за выслугу лет.. Я не прав? А теперь самое интересное мы уже свыклись с озвученным решением и согласны на подачку из -3х составляющих.. Так почему Вы не хотите понять что идёт манипуляция Законом и 70% возмущает. Вот и вся психология перерасчёта. Там где надо на Закон, там где удобно-постанова. Кручу-верчу и всё одно нае..у Уж извените за мат.


15.03.2018 23:31 Georgiy

розбиралися з питань подання апеляції на рішення по зразковій справі по новому КАСУ.

Дійсно вже не тільки федишин може подати апеляцію. Ст. 293 ч.2 дозволяє це зробити всім в кого справи з цього ж питання знаходяться в судах і по яким ще не прийнято рішення! Тому що фактично, це рішення розповсюдиться на всіх в кого є справи в суді з цього питання, але позивачам іншим не дали права довести свої докази аби захистити свій позов.

Тому треба робити вже не одну апеляцію, а від тисяч!!!


15.03.2018 23:31 Юр. отдел

бей жыдву спасай украину-Ой не правы… А Вы забыли изменения по судам? Как теперь после их объединения и совращении? Как насчёт выплаты издержки на суд который оплачивает заявитель, правило услуг адвоката и рассмотрение дела? Вы к сожалению многое потеряли не изучив новшества.. К тому же правильно коллега ответил не хочешь по новому-бери по старому. Ребятки с опытом уже всё предусмотрели и обговорили. В судах ещё до выплат будут лежать ценные ЦУ от власти . Скажите какой судья если он не самоубийца будет что-то отстаивать в вашу пользу. Извените но забудьте про справедливость. Даже по решению суда ПФУ его не выполняет. Примеров масса. Выигрывает 1 из 1000 -кум, брат, сват правителя. Хочу видеть камикадзе судей и решение в вашу пользу. Дай бог.. Но.. В сказки верить себе дороже.


15.03.2018 23:36 Юр. отдел

Georgiy-Вы правы на все 100% и подтвердили мои выводы. Всё так как Вы описали. Суды ушли под власть и ступор. Спор не в нашу пользу получился…


15.03.2018 23:38 Архимед

Примерная математика 1.(4х1762+0.4х1762=7752) 2. (7752х0.4=3101) 3. (7752+3101=10853) 4. (10853х0.7=7597) вот условно новая пенсия 2018 года.Дальше условно у тебя пенсия 2000грн берем новую 7597-2000=5597 это сумма доплаты которую делим на 2 в этом году получаем 2798грн к этой сумме плюсуем старую пенсию 2000грн и получаешь свою радость. Если не правильно то поправьте пожалуйста.


15.03.2018 23:42 а паникеров - расстреливать!

Не болтайте ерундой. И суды принимают решения в пользу пенсионеров, и пфу принуждается к их исполнению, и все работает. Изучайте судебную практику — узнаете много интересного для себя.


15.03.2018 23:57 Юр. отдел

а паникеров — расстреливать! Мы здесь собрались найти консенсус в перерасчёте пенсии и её подходам. Для этого спорим и опираемся на факты а так-же аргументируем своё мнение и то, что знает каждый. Было бы полезно не посылать-а привести примеры, дать ссылку как надо.. Это верно — а так-изучайте… Слова без фактов-читай что на заборе. Если есть толковое и подтверждённое а не слова ссылку в студию и Вам за это многие скажут спасибо. Пока же есть решение по образцовому делу в Харькове и его уже приводили и оно к сожалению не в пользу истца. У Вас на сегодня есть другое решение? Чёрный ящик в студию С Уважением к Вам.


16.03.2018 0:00 Юр. отдел

Архимед Вы близки к истине. Множили как я понял на свой коэффициент. А как будет точно.. Увидим в начале апреля-мая.


16.03.2018 0:15 Юр. отдел -Архимеду

Архимед- Еще раз перепроверил как это понимает ПФУ. Они трактуют последнее действие по другому. 7597\2=3798.5 Округляем до 3800грн. Потом из 3800 грн-2000 тыс=1800 . Так что к 2000 + 1800 а не 2796. Ссылка https://www.youtube.com/watch?v=Sk4AMUvrtFQ Вот как они считают и это факт а не просто слова. Хотелось бы и от других такую-же фактуру и ссылки где и что.


16.03.2018 0:34 Погранец

Коллеги можно соглашаться, можно нет.. Но юр. отдел насчёт начала выплат угадал точно. Ссылка https://www.youtube.com/watch?v=W7kldVjLKZc Правильно он говорит, надо объединятся и собирать информацию о ходе игры- бег за морковкой по кругу. Кто что может найти полезное ссылки для обсуждения. Я, да и Вы уже убедились просмотрев разные пояснения ПФУ по областям что каждый из них приоткрывает истинную картину лохотрона. Одни по порядку перерасчёта, другие по датам выплаты.


16.03.2018 0:41 Сват

Мне пришли деньги на пенсион 7678,34 извините это и есть поднятие за три месяца? Что это за деньги вообще? А пенсия у меня была 5100 тоже получил в начале месяца как положено


Комментировать